happyballoons

מגנטים

ספקו למוזמנים מזכרת שנשארת במהלך האירוע, אנו נצלם את המוזמנים ונדפיס את תמונותיהם בצירוף הקדשה אישית על מגנטים

כל התמונות ירוכזו על לוח מגנטים גדול וכל אורח ייקח את תמונתו

ניתן להינות מהמגנטים כמזכרת הניתנת באירועים או לחליפין, כמתנה מרגשת לאורחים